Hva er faktiske fordeler med et gladere (lykkeligere) liv? - 8 konklusjoner fra forskning.

De siste 20 årene har psykologer og jobbet med spørsmålet ”Hva gjør oss lykkelige?” Forskere som Professor Martin Seligmnann ved Universitetet i Pensylvania, far/sønn-teamet Ed Diener og Robert Biswas-Diener, Stanford psykolog Sonja Lyubomirsky, og etiker Stephen Post har studert mennesker over hele verden for å finne ut hvordan ting som penger, holdning, kultur, hukommelse, helse, uselvisk godhet, og daglige vaner påvirker vår trivsel.

Det nye forskningsfeltet kalles positiv psykologi har mange nye funn som tyder på dine handlinger kan ha en betydelig effekt på lykke og tilfredshet med livet. 
  
 - men også fordi 225 studier viser at de som er mer lykkelig: 
  
225 Studier på fordelene med Happiness: De lykkelige 

 • Er mer produktive på jobb, og mer kreativ 
 • Tjener mer penger og har ledene stillinger 
 • Er bedre ledere og forhandlere 
 • Blir med større sannsynlighet gift, og med mindre sannsynlighet skilt 
 • Har flere venner og sosial mer støtte 
 • Har sterkere immunforsvar, er fysisk sunnere, og leve lenger 
 • Er mer hjelpsom og filantropiske 
 • Håndtere stress og traumer bedre 

  
Kilde: Lyubomirsky, S., King, L. A., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent 
positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855

Leave a comment

  Please or register to post.

  Add comment