Viewing: Glede - View all posts

Hva er faktiske fordeler med et gladere (lykkeligere) liv? - 8 konklusjoner fra forskning. 

De siste 20 årene har psykologer og jobbet med spørsmålet ”Hva gjør oss lykkelige?” Forskere som Professor Martin Seligmnann ved Universitetet i Pensylvania, far/sønn-teamet Ed Diener og Robert Biswas-Diener, Stanford psykolog Sonja Lyubomirsky, og etiker Stephen Post har studert mennesker over hele verden for å finne ut hvordan ting som penger, holdning, kultur, hukommelse, helse, uselvisk godhet, og daglige vaner påvirker vår trivsel.

Read more