Ønsk deg en konsert

Huskonsert?

Du kan bestille huskonsert i ditt hjem eller i et forsamlingslokale der du bor.  Du avtaler med booking og samler dine venner som kan spleise på konserten.  Kontakt booking direkte, eller fyll ut skjema under. 

Meld din interesse for konsert/foredrag.  Du avtaler med booking og samler dine venner som kan spleise på konserten.  Kontakt booking direkte, eller fyll ut skjema under. 

Konsertsted - klubb - forening - lag?