Your price

Kom igjen! (mp3)

Track download

Please choose a price: kr NOK (kr15.00 or more)

Please pay at least kr15.00

or close

Hva skal til for at vi sier at Nok er Nok?
Når blir tegnene så tydelig på at det er noe alvorlig galt med samfunn og verden?
Hva må til for at vi ser oss nødt til å handle?
Vi har sett det i Egypt. I Syria. Men hva med meg? Skal jeg gjøre noe? Nå?

Enkeltspor i mp3 - passer hvis vil støtte ved å kjøpe ett spor.
Prisen er satt slik at du kan gi fra kr. 15 og oppover - i håp om at du vil være med å "crowdfunde" CD-prosjektet og turneen som følger :-)

Det er en mp3- fil (i høy oppløsning) - som tar mindre plass.
Dersom du ønsker wav-filer , finner du det på deLux versjonen av det digitale albumet.

Kjøper du hele deLux albumet, får du med tekstene.
Tekster finner du på siden "KJØP".
- Du kan kjøpe tekstene enkeltvis og samlet
- Du kan bestille noter med gitarbesifring
- Du kan bestille videokurs - lær hvordan Nicolay spiller sangene

Lyrics

Tekster finner du på siden "KJØP".
- Du kan kjøpe tekstene enkeltvis og samlet
- Du kan bestille noter med gitarbesifring
- Du kan bestille videokurs - lær hvordan Nicolay spiller sangene